TOP 10

 

Uz trofejni lov moguće je također odstrijeljivati i netrofejna ili prestarjela grla za oko 70 % nižu cijenu. Najčešće se radi o elandima, plavim i bjelorepim gnuovima, hartebestima i oriksima. U Namibiji. Također je takva ponuda zavisna od kišne sezone koja itekako utječe na odluku farmera o izlučivanju tih vrsta kao i samoj reproduktivnoj kvaliteti grla.

 

 

Bushbok:

busbok  busbok 1  busbok 3

busbok 2  busbok 4  busbok 5

busbok 6  busbok 7

 

Reedbok (obični i planinski):

redboci.jpg 1  redboci.jpg 2  redboci.jpg 3

redboci.jpg 6  redboci.jpg 7  redboci.jpg 8

redboci.jpg 9  redboci.jpg 11  redboci.jpg 12  

redboci.jpg 13  redboci.jpg 14  redboci.jpg 15

 

 

Nyale: 

nyale.jpg 1  nyale.jpg 2  nyale.jpg 3

nyale.jpg 4  nyale.jpg 5  nyale.jpg 6

nyale.jpg 7  nyale.jpg 8

 

Bjelorepi gnu:

bjelo gnu 2  bjelo gnu 4  bjelo gnu 5

bjelo gnu 6  bjelo gnu 7  bjelo gnu 8

Image bjelo gnu  bjel gnu (8)

 

Blessbok:

 blesbokovi  AAnov kot 16 

blesboci ilija i mitric  Image  blesbokovi 1 

Image Image  blesbokovi 2

  

Dik-dik:

Image Image Image

Image Image Image

 

 

Eland:

 MK eland

elandii   elandii 1   elandii 2

Image Image EELANDII 2

Image  Image EELANDII 3

 

Hartebest:

AAnov kot 20  PLAVI GNU NOVO 5  hartebsti 1 

hartebsti 6 Image   Image

 

 

Impala:

Image Image Image impale nove

impale nove 5 Image Image impale nove 0


 

Kudu - Duh Afrike:

 Image Kudu novi  Kudu novi 1 

Image Kudu novi 7  Kudu novi 3

Image Image Kudu novi 4  

 

 

Oriks:

Oriksi novob Oriksi novo 1  oriks 122 cm 2

Oriksi novo 4 Image Image 

Oriksi novo 6   Image   Oriksi novo 5

 

 

Plavi Gnu:

 sagovac plavi gnu

PLAVI GNU NOVO 2  Image 

Image  Image  PLAVI GNU NOVO 4

 

 

Springbok:

Springbok NOVO 1 Image

Springbok NOVO 2   Springbok NOVO 4 Image

Springbok NOVO 3  Image Image Springbok NOVO 5

 

 

Steenbok i Duiker:

STEENBOK  STEENBOK 1  STEENBOK 2

Image ImageImage

Image STEENBOK 4 

 

Warthog:

 silvano warthog

WARTHOG NOVE   WARTHOG NOVE 2  WARTHOG NOVE 3  

Image Image Image

WARTHOG NOVE 10  AAnov kot 27 

 

Waterbok:

watbokovi   watbokovi 1   watbokovi 2

 Image watbokovi 3  

Image  Image 

 

Zebre (Hartmann i Burchell):

ZEBRE NOVO 1  ZEBRE NOVO 2

ZEBRE NOVO 3  zeb2  zeb3

zebr (1)  zebr (3)  zebr (4)

 

Žirafe:

Image Image Image ziraf (3)

 

 

 

RAZNO...

 OSTALO NOVO

lov prije 1.5. 2012 kad su se trofeji obrađivali u lovištu

 

Baranjci i cepinci 

trofejni i redukcijski lov nakon 1.5.2012 kad samo soljeni idu preparatoru na čiščenje i bijeljenje u skladu sa normama EU

 

 

 

OSTALO NOVO 8  OSTALO NOVO 1

Image Image OSTALO NOVO 2 

Image Image  OSTALO NOVO 4

Image Image OSTALO NOVO 3

OSTALO NOVO 5Image Image

Image OSTALO NOVO 7  

 

 

 

.

2011. Udruga Safari Lovaca Dubrovnik
KUHADA